پیامک صوتی پایاپردازش


فروشگاه ساز

میزبان بلاگ

اس ام اس عاشقانهاس ام اس عاشقانه


اس ام اس عاشقانه جدید


اس ام اس عاشقانه زیبا


اس ام اس زیبا و دلنشین


پیامک زیبا فلسفی


پیامک فلسفی عاشقانه


فلسفی سنگین
نمایندگی پیامک صوتی
If you haven't any charity in your heart, you have the worst kind of heart trouble.

اگر در قلب خود مهربانی نداشته باشید به بدترین نوع بیماری قلبی دچار شده اید-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Compassion will cure more sins than condemnation.

بخشش بیشتر از مجازات در مجرم تاثیر دارد

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.

اگر می خواهید دیگران شاد باشند، همدردی را تمرین کن. اگر می خواهید خوشحال باشید، همدردی کنید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Compassion is the basis of all morality

شفقت اساس تمام اخلاق است


پیامک صوتی
If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other.

اگر صلح نداشته باشیم، این است که ما فراموش کرده ایم که به یکدیگر تعلق داریم.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.

مردم شما را فراموش خواهند کرد، مردم فراموش می کنند که شما چه کار کردید، اما مردم هرگز فراموش نخواهند کرد که چگونه آنها را احساس کردید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others.

زندگی یک کسب و کار هیجان انگیز است و هیجان انگیز ترین زمانی که برای دیگران زندگی می کند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

You cannot do a kindness too soon, for you never know how soon it will be too late.

شما خیلی زود نمی توانید مهربان باشید، زیرا هیچ وقت نمی دانید که خیلی دیر است.


تبلیغات صوتی
The worst sin toward our fellow creatures is not to hate them, but to be indifferent to them: that's the essence of inhumanity.

بدترین گناه نسبت به موجودات دیگر ما این است که از آنها نفرت نداشته باشیم، بلکه برای آنها بی تفاوت باشیم: این ذات غیر انسانی است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The only way out of the labyrinth of suffering is to forgive.

تنها راه از بین بردن رنج، این است که ببخشید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Be kind, for everyone you meet is fighting a harder battle

مهربان باشید، برای همه کسانی که ملاقات می کنید، مبارزه سخت تر است

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

All I ever wanted was to reach out and touch another human being not just with my hands but with my heart.

همه چیزهایی که من همیشه می خواستم، دستیابی به آن و لمس کردن یک انسان دیگر نه فقط با دست هایم بلکه با قلبم.


ارسال پیامک صوتی
If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other.

اگر صلح نداشته باشیم، این است که ما فراموش کرده ایم که به یکدیگر تعلق داریم.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive.

عشق و محبت نیازمندی ها، نه لوکس است. بدون آن، بشریت نمیتواند زنده بماند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Compassion brings us to a stop, and for a moment we rise above ourselves.

شفقت ما را به توقف می اندازد و برای یک لحظه ما بالاتر از خودمان صعود می کنیم.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Compassion is the radicalism of our time.

همدردی رادیکالیسم زمان ما است.


اپراتور پیامک صوتی
Biblical orthodoxy without compassion is surely the ugliest thing in the world.

ارتدکسی کتاب مقدس بدون محبت مطمئنا زشت ترین چیز در جهان است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Compassion is a foundation for sharing our aliveness and building a more humane world.

همدردی پایه و اساس برای به اشتراک گذاشتن ذهنیت ما و ساختن یک جامعه انسانی است.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

You may call God love, you may call God goodness. But the best name for God is compassion.

شما ممکن است به خدا عشق بورزید، شما ممکن است خداوند را صدا بزنید. اما بهترین نام برای خدا، محبت است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

I feel the capacity to care is the thing which gives life its deepest significance.

من احساس می کنم که ظرفیت مراقبت چیزی است که عمیق ترین اهمیت زندگی را به وجود می آورد.پیامک صوتی صدارس


+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مرداد 1396ساعت 21:08  توسط پایاپردازش  | 

نیروگاه‌های خورشیدی با استفاده از بشقاب سهموی (قسمت اول)


نیروگاه‌های خورشیدی با استفاده از بشقاب سهموی (قسمت اول)
موتور استرلینگ


موتور استرلینگ آزمایشگاهی


ساخت موتور استرلینگ


قیمت موتور استرلینگ


خرید موتور استرلینگتوصیف سیستم:

سیستم‌های بشقاب/موتور، انرژی گرمایی در اشعه‌ی خورشید را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند و سپس انرژی الکتریکی تولید می‌شود. این روند، بسیار شبیه به روندی است که طی آن، از طریق احتراق سوخت‌های فسیلی، الکتریسیته تولید می‌شود.
همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود، سیستم‌های بشقاب/موتور از یک آرایه‌ی آینه برای بازتاب و تمرکز اشعه‌ی خورشید ورودی بر روی یک کلکتور ساخته شده است تا از این طریق، گرمای کافی برای تبدیل کارآمد گرما به کار فراهم شود.
این موضوع مستلزم این است که بشقاب، خورشید را طی دو محور دنبال کند.
اشعه‌ی خورشید متمرکز شده توسط دریافت کننده (رسیور) جذب شده و به یک موتور منتقل می‌شود.

سیستم‌های بشقاب/موتور توسط بازده بالا، پیمانه‌ای بودن، عملکرد مستقل و قابلیت هیبرید شدن ذاتی (قابلیت عملکرد بر اساس انرژی خورشیدی و سوخت‌های فسیلی یا هردو) تقسیم بندی می‌شوند.
در بین تمامی تکنولوژی‌های خورشیدی، سیستم‌های بشقاب/موتور بالاترین بازده تبدیل خورشید-به-الکتریسیته را از خود نشان داده‌اند (۲۹.۴%) و بنابراین بالاترین پتانسیل برای تبدیل شدن به ارزان‌ترین منبع انرژی تجدیدپذیر را دارند.
پیمانه‌ای بودن سیستم‌های بشقاب/موتور این امکان را فراهم می‌کند که به طور مستقل برای کاربردهای از راه دور یا به طور دسته جمعی برای شبکه‌های کوچک (برق روستا) مستقر شوند. سیستم‌های بشقاب/موتور همچنین می‌توانند با یک سوخت فسیلی هیبرید شوند تا به طور بی وقفه توان تولید کنند.
این تکنولوژی در مرحله‌ی توسعه‌ی مهندسی به سر می‌برد و همچنان چالش‌های فنی در رابطه با اجزاء خورشیدی و توانایی تجاری سازی یک موتور منحصراً برای کاربرد خورشیدی وجود دارد.


خرید موتور پالس جت


قیمت موتور پالس جت


ساخت موتور پالس جت


موتور پالس جتمتمرکز کننده‌ها

سیستم‌های بشقاب/موتور از کلکتورهای متمرکز کننده‌ی خورشیدی استفاده می‌کنند که خورشید را در دو محور دنبال می‌کنند.
یک سطح بازتاب کننده- پلاستیک یا شیشه‌ی متالیزه شده- اشعه‌ی خورشیدی ورودی را به یک ناحیه‌ی کوچک به نام کانون بازتاب می‌کند. سایز متمرکز کننده برای سیستم‌های بشقاب/موتور توسط موتور تعیین می‌شود.
با یک بیشینه تابش خورشید اسمی ۱۰۰۰ w/m2، یک متمرکز کننده‌ی سیستم بشقاب/موتور ۲۵kWe دارای قطری حدود ۱۰ متر می‌باشد.

متمرکز کننده‌ها از یک سطح بازتاب کننده‌ی آلومینیومی یا نقره بهره می‌برند که توسط شیشه یا پلاستیک پوشیده شده است.
اکثر سطوح بازتاب کننده‌ی بادوام از نوع آینه‌های نقره/شیشه می‌باشند، شبیه به آینه‌های دکوری در خانه‌ها. تلاش‌ها برای توسعه‌ی فیلم‌های پلیمری بازتاب کننده، دارای موفقیت‌های قابل قبولی نبوده‌اند. به دلیل اینکه متمرکز کننده‌های بشقابی دارای فاصله‌ی کانونی کمی هستند، باید از آینه‌های نسبتاً نازکی برای تطبیق با منحنی‌های لازم استفاده شوند. علاوه بر این، شیشه با یک محتوای آهن کم برای بهبود بازتاب، مطلوب می‌باشد.
مطابق با ضخامت محتوای آهن، آینه‌های خورشیدی نقره‌ای دارای مقادیر بازده خورشیدی حدود ۹۰ تا ۹۴ درصد می‌باشند.

حالت متمرکز کننده‌ی ایده‌آل، شبیه به یک سطحی است که در اثر گردش جسم سهمی به دور خود تشکیل می‌شود.
متمرکز کننده‌های خورشیدی، این حالت را با چندین آینه با حالت شبه کروی با یک ساختار اتکای خرپا حفظ می‌کنند (به شکل توجه شود).
یک نوآوری در طراحی متمرکز کننده‌ی خورشیدی، استفاده از غشاهای ساختاری است که در آن‌، یک غشای بازتاب کننده در طول یک حلقه کشیده شده است و یک غشای ثانویه برای پوشش فضای باقی مانده استفاده می‌شود.
این فضای مذکور تحت یک خلاء جزئی قرار می‌گیرد و به موجب آن، یک حالت شبه کروی به خود می‌گیرد. شکل زیر بیانگر یک سیستم بشقاب/موتور با طرح مذکور است.
نسبت بازتاب به عنوان میانگین شار خورشیدی در روزنه‌ی دریافت کننده تقسیم بر تابش نرمال نور خورشید در محیط تعریف می‌شود که معمولاً بیش از ۲۰۰۰ می‌باشد.
نسبت‌های بریدگی (Intercept fractions) به عنوان نسبت شار بازتاب شده خورشید که در روزنه‌ی دریافت کننده عبور می‌کند معمولاً ۹۵ درصد می‌باشد.

دنبال کردن خورشید در دو محور به یکی از این دو راه انجام می‌گیرد: (۱) دنبال کردن زاویه-ارتفاع (azimuth-elevation) و (۲) دنبال کردن قطبی. در روش اول، کلکتور روی صفحه‌ای موازی صفحه‌ی زمین (azimuth) و صفحه‌ی دیگر، عمود بر زمین (elevation) می‌چرخد. این، منجر به چرخش‌های افقی و عمودی کلکتور می‌شود.
نرخ چرخش‌ها در طول روز تغییر می‌کنند ولی می‌توانند به راحتی محاسبه شوند. اکثر سیستم‌های بشقاب/موتور بزرگ از این روش استفاده می‌کنند. در روش دنبال کردن قطبی، کلکتور حول یک محور موازی محور گردش زمین می‌چرخد. کلکتور با یک نرخ ۱۵ درجه در ساعت می‌چرخد تا با گردش زمین همگام شود.
محور دیگر گردش، محور انحراف، عمود بر محور گردش قطبی می‌باشد. گردش حول این محور به آهستگی رخ می‌دهد و در طول سال، مثبت یا منفی رادیکال ۲۳ درجه تغییر می‌کند. اکثر سیستم‌های بشقاب/موتور کوچک از این روش استفاده می‌کنند.

ماشین کارتینگ


خرید ماشین کارتینگ


ساخت ماشین کارتینگ


قیمت ماشین کارتینگدریافت کننده‌ها (رسیور)

دریافت کننده، انرژی بازتاب شده توسط متمرکز کننده را جذب می‌کند و آن را به سیال موتور منتقل می‌کند.
سطح جذب کننده معمولاً پشت کانون متمرکز کننده قرار می‌گیرد. یک روزنه روی کانون قرار می‌گیرد تا از تشعشع و تلفات انتقال گرمای جلوگیری کند. هر موتور دارای یک سطح برای خود می‌باشد.
دریافت کننده‌های موتور استرلینگ باید به طور کارآمد انرژی خورشیدی را به یک گاز در حال نوسان با فشار بالا-معمولاً گاز هلیوم یا هیدروژن- برساند.
در گیرنده‌های برایتون (Brayton receivers) جریان مذکور ثابت است ولی در فشارهای نسبتاً پایین.

دو نوع متداول دریافت کننده‌ی استرلینگ وجود دارد، دریافت کننده با نور مستقیم (direct-illumination receivers) یا به اختصار، DIR و دریافت کننده‌های غیر مستقیم که از مایع منتقل کننده‌ی گرمای تکمیلی استفاده می‌کند.
دریافت کننده‌های استرلینگ اول، لوله‌های گرم کننده‌ی موتور استرلینگ را برای جذب شار خورشید متمرکز شده تعدیل می‌کند.
به دلیل ظرفیت بالای انتقال گرما توسط هیدروژن یا هلیوم، دریافت کننده‌های غیر مستقیم قادر به جذب شارهای خورشید در سطوح بالا هستند (حدود ۷۵ W/cm2). با این حال ایجاد تعادل در دماهای بین سیلندرهای یک موتور استرلینگ با چند سیلندر، یک دغدغه‌ی پیچیده است.

دریافت کننده‌های مایع-فلز با لوله‌های حرارتی به حل این مشکل کمک می‌کنند.
در یک دریافت کننده با لوله‌ی حرارتی، فلز سدیم مایع روی سطح جذب کننده‌ی دریافت کننده بخار می‌شود و روی لوله‌های حرارتی موتور استرلینگ متراکم می‌شود.
این منجر به یک دمای واحد روی لوله‌های گرم کننده می‌شود و بنابراین، دماهای کاری بالاتری را برای موتور با یک ماده‌ی مشخص فراهم می‌کند و نهایتاً، بازده بالاتری را به دنبال خواهد داشت.
دریافت کننده‌های استرلینگ به طور معمول دارای بازده ۹۰ درصد در انتقال انرژی از متمرکز کننده به موتور می‌باشند.

دریافت کننده‌های خورشیدی برای سیستم‌های بشقاب/برایتون، کمتر توسعه داده شده‌اند.
علاوه بر این، ضرایب انتقال حرارت هوای نسبتاً کم فشار همراه با نیاز به کاهش فشار در ساخت دریافت کننده کاهش می‌یابد و این مسائل، طراحی دریافت کننده را بسیار دشوار می‌کند.
رایج‌ترین دریافت کننده‌ی برایتونی که مورد استفاده قرار گرفته است، جذب حجمی (volumetric absorption) است که در آن، اشعه‌ی خورشید متمرکز شده از یک سیلیس ذوب شده (کوارتز) عبور داده می‌شود و توسط یک شبکه‌ی متخلخل جذب می‌شود.
این رویکرد، به طور قابل توجهی ناحیه‌ی بیشتری نسبت به انتقال دهنده‌های رایج برای انتقال حرارت فراهم می‌کند.
دریافت کننده‌های برایتون حجمی از ساختارهای فوم سرامیکی با سلول باز و شانه عسلی استفاده می‌کنند که به طور موفقی ظاهر شده‌اند ولی فقط برای عملکرد کوتاه مدت (۱۰ ساعت). زمان تست توسط قابل دسترس بودن موتور برایتون محدود می‌شود. طراحی های دیگری نیز توسعه داده شده‌اند. بازده دریافت کننده‌های برایتون بیش از ۸۰ درصد می‌باشد[۴,۵].

خرید اسکوتر برقی


اسکوتر آفروید


اسکوتر برقی


اسکوتر شارژی


اسکوتر اسمارت

+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مرداد 1396ساعت 21:01  توسط پایاپردازش  | 

متن در مورد عوض شدن آدمهجملاتی زیبا برای تغییر


جملات بزرگان در مورد تغییر


متن در مورد عوض شدن آدمها


متن زیبا در مورد تغییر


متن درباره شروع دوباره زندگی


اس ام اس امید به زندگی
نمایندگی پیامک صوتیA decision made at night may be changed in the morning.


تصمیم گیری در شب ممکن است در صبح تغییر کند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A little axe can cut down a big tree.

یک تبر کوچک می تواند یک درخت بزرگ را کاهش دهد.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A rolling stone gathers no moss.

سنگ نوردی هیچ قوسی را جمع نمی کند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A year's care; a minute's ruin.

یک سال مراقبت؛ خراب شدن یک دقیقه
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*All good things must come to an end.

تمام چیزهای خوب باید به سرانجام برسند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


An hour may destroy what an age was building.

یک ساعت ممکن است یک سن را احیا کند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Any plan is bad that cannot be changed.

هر گونه طرح بد این است که نمی تواند تغییر کند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

As the sun's shadow shifts, so there is no permanence on earth.

همانطور که سایه خورشید تغییر می کند، بنابراین پایداری روی زمین وجود ندارد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


At high tide, fish eat ants; at low tide, ants eat fish.

در جزر و مد، ماهی مورچه ها را می خورد در جزر و مد، مورچه ها ماهی می خورند

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Beginning is easy; continuing, hard.

شروع آسان است ادامه، سخت است-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Come what may, time and hour runs through the roughest day.

بیا چه چیزی ممکن است، زمان و ساعت از طریق سخت ترین روز اجرا شود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Life is like the moon: now full, now dark.

زندگی مانند ماه است: حالا پر است، حالا تاریک است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Nothing remains constant except change itself.

هیچ چیز به جز تغییر به خودی خود ثابت می ماند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Persist as resolutely as you persist in eating.

ادامه درست مانند شما در غذا خوردن باقی بماند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The leopard does not change his spots.

لئوپارد لکه هایش را تغییر نمی دهد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The winds of heaven change suddenly; so do human fortunes.

باد های آسمان به ناگهان تغییر می کنند؛ پس بخت انسان بساز-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


When the moon is full, it begins to wane.

وقتی ماه پر است، شروع به فرو ریختن می کند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Things change. And friends leave. Life doesn't stop for anybody.

اوضاع عوض میشود. و دوستان ترک زندگی برای کسی متوقف نمی شود


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ارسال پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

هر کس به فکر تغییر جهان است، اما هیچ کس به فکر تغییر خود.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

He who rejects change is the architect of decay. The only human institution which rejects progress is the cemetery.

کسی که تغییر را رد کند، معمار فاسد است. تنها نهاد انسانی که پیشرفت را رد می کند، گورستان است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.

وقتی ما دیگر قادر به تغییر وضعیت نیستیم، ما به چالش داریم که خودمان را تغییر دهیم.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*You must welcome change as the rule but not as your ruler.

شما باید تغییر را به عنوان حکومت تحسین کنید، اما نه به عنوان حاکم شما.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Change is inevitable. except from a vending machine.

تغییر اجتناب ناپذیر است به جز از یک دستگاه تلوان


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


When you are through changing, you are through.

هنگامی که از طریق تغییر هستید، از طریق آن هستید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اپراتور پیامک صوتی-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

You can avoid having ulcers by adapting to the situation: If you fall in the mud puddle, check your pockets for fish.

شما می توانید با تطبیق با وضعیت زخم ها از اجتناب از زخم ها جلوگیری کنید: اگر در لبه گل قرار گیرید، جیب های خود را برای ماهی ها بررسی کنید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The wheel of change moves on, and those who were down go up and those who were up go down.

چرخ تغییر در حرکت است، و کسانی که در حال بالا رفتن هستند و کسانی که بالا می روند پایین می آیند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Everything comes to pass, nothing comes to stay.همه چیز به تصویب می رسد، هیچ چیز برای ماندن نیست.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


We all have big changes in our lives that are more or less a second chance.

همه ما تغییرات بزرگی در زندگی ما داریم که شانس دوم یا بیشتر را دارند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


People don't resist change. They resist being changed!

مردم در مقابل تغییرات مقاومت نمی کنند. آنها مقاومت در برابر تغییر می کنند!


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی صدارس


+ نوشته شده در  چهارشنبه 25 مرداد 1396ساعت 21:31  توسط پایاپردازش  | 

معرفی بهترین سیال عامل (گاز) داخل موتور استرلینگ


معرفی بهترین سیال عامل (گاز) داخل موتور استرلینگ
موتور استرلینگ


موتور استرلینگ آزمایشگاهی


ساخت موتور استرلینگ


قیمت موتور استرلینگ


خرید موتور استرلینگ
همانطور که گفته شد، در ابتدا از هوا به عنوان سیال عامل در موتور استرلینگ استفاده می شد و به همین علت نامگذاری ابتدایی آن بنام موتورهای هوایی بوده است؛
اما بعد ها به علت سبکتر بودن هلیم و هیدروژن نسبت به هوا ، این دو گاز جایگزین آن شدند.
سبکتر بودن سیال عامل از طرفی منجر به کاهش حجم و وزن موتور شده و از طرفی دیگر کوچک و سبک بودن مولکولها موجب کاهش تلفات می­گردد.
در حال حاضر هیدوروژن سیال عامل ایده­آل برای موتور استرلینگ از لحاظ خصوصیات ترمودینامیکی و فیزیکی به شمار می­رود.
اما به خاطر خطرات آن و مسائل امنیتی، استفاده کاربردی کمتری دارد. بنابراین در حال حاضر بیشتر از هلیم به عنوان سیال عامل استفاده می شود .
با توجه به جدولزیر ، هوا حدوداً دارای وزن مولکولی ۲۹ است. در حالیکه وزن مولکولی هلیم ۴ است .
بنابراین هوا حدوداً هفت بار سنگین­تر از هلیم می باشد. پس هلیم حدوداً باید هفت برابر کمتر از هوا انرژی دریافت کند تا یک نیروی مشخص را تولید نماید .
در کل هلیم به تنها خصوصیات ترمودینامیکی نسبتاً خوبی دارد ، سبک است و از طرفی خطرات هیدروژن را نیز ندارد .

خرید موتور پالس جت


قیمت موتور پالس جت


ساخت موتور پالس جت


موتور پالس جت

ماشین کارتینگ


خرید ماشین کارتینگ


ساخت ماشین کارتینگ


قیمت ماشین کارتینگ

خرید اسکوتر برقی


اسکوتر آفروید


اسکوتر برقی


اسکوتر شارژی


اسکوتر اسمارت

+ نوشته شده در  چهارشنبه 25 مرداد 1396ساعت 21:27  توسط پایاپردازش  | 

اس ام اس مراقب خودت باش
اس ام اس مراقب خودت باش


متن مواظب خودت باش


مواظب خودت باش عشقم


جملات زیبای عاشقانه


اس ام اس عاشقانه


اس ام اس عاشقانه
نمایندگی پیامک صوتیCaring about others, running the risk of feeling, and leaving an impact on people, brings happiness.


مراقبت از دیگران، در حال ریسک احساس و تاثیر گذاشتن بر افراد، به ارمغان می آورد خوشبختی.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

You really can change the world if you care enough.

اگر به اندازه کافی مراقب باشید، می توانید دنیا را تغییر دهید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Remember that children, marriages, and flower gardens reflect the kind of care they get.

به یاد داشته باشید که بچه ها، ازدواج ها و باغ های گل، نوعی مراقبت را نشان می دهند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Caring can be learned by all human beings, can be worked into the design of every life, meeting an individual need as well as a pervasive need in society.

مراقبت می تواند توسط همه انسان ها آموخته شود، می تواند به طراحی هر زندگی، ملاقات با نیاز فردی و نیز نیازهای فراگیر در جامعه تبدیل شود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


From caring comes courage.

از مراقبت می آید شجاعت.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A part of kindness consists in loving people more than they deserve.

بخشی از مهربانی شامل عشق ورزیدن به مردم بیش از شایستگی آنهاست.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Nurturing is not complex. It's simply being tuned in to the thing or person before you and offering small gestures toward what it needs at that time.

تغذیه پیچیده نیست این به سادگی به چیزی یا شخص قبل از شما تعلق دارد و حرکات کوچک را به آنچه که در آن زمان نیاز دارد، ارائه می دهد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nobody cares how much you know, until they know how much you care.

هیچ کس نمی داند چقدر می داند، تا زمانی که بدانند چقدر مراقبت می کنند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Caring about others, running the risk of feeling, and leaving an impact on people, brings happiness.

مراقبت از دیگران، در حال ریسک احساس و تاثیر گذاشتن بر افراد، به ارمغان می آورد خوشبختی.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The simple act of caring is heroic.

عمل ساده مراقبت قهرمانانه است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


When people cared about each other, they always found a way to make it work.

هنگامی که مردم در مورد یکدیگر مراقبت می کردند، همیشه راهی برای کار کردن پیدا می کردند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


People who care about each other enjoy doing things for one another. They don't consider it servitude.

افرادی که از یکدیگر مراقبت می کنند لذت بردن از کار یکدیگر برای یکدیگر است. آنها آن را عبادت نمی دانند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Next to religion, let your care be to promote justice.

در کنار دین، مراقب باشید که عدالت را ترویج کنید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


When peoples care for you and cry for you, they can straighten out your soul.

هنگامی که مردم برای شما مراقبت می کنند و برای شما گریه می کنند، شما می توانید روح خود را درست کنید.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Things done well and with a care, exempt themselves from fear.

چیزهایی که به خوبی و با مراقبت انجام می شود، خود را از ترس متمایز می کنند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important.

این زمانی است که شما برای گل رز خود را هدر داده اید که گل رز شما را مهم می کند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The closest thing to being cared for is to care for someone else.

نزدیکترین چیز برای مراقبت از آن، مراقبت از شخص دیگری است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Never be so busy as not to think of others.

هرگز نباید خیلی شلوغ باقی بماند تا دیگران فکر نکنند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The right mixture of caring and not caring - I suppose that's what love is.

مخلوطی مناسب از مراقبت و مراقبت - من فکر می کنم این چیزی است که عشق است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ارسال پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Indifference and neglect often do much more damage than outright dislike.

بی تفاوتی و غفلت اغلب باعث آسیب بیشتر نسبت به نادیده گرفتن آنها می شود.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Without a sense of caring, there can be no sense of community.

بدون احساس مراقبت، احساس جامعه وجود ندارد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A smile is the light in your window that tells others that there is a caring, sharing person inside.

یک لبخند نور در پنجره شما است که به دیگران می گوید که یک فرد مراقب، در حال اشتراک گذاری در داخل است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

One person caring about another represents life's greatest value.

یکی از طرفین در مورد دیگران، بزرگترین ارزش زندگی است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Caring is a powerful business advantage.

مراقبت از مزایای کسب و کار قدرتمند است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around.

اغلب ما توانایی لمس، لبخند، یک کلمه دلخواه، گوش گوش دادن، تعریف صادقانه یا کوچکترین اقدام مراقبتی که توانایی تغییر زندگی را در اطراف خود دارند، کم است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اپراتور پیامک صوتی-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Never believe that a few caring people can't change the world. For, indeed, that's all who ever have.

هرگز باور نکنید که چند نفر از افراد مراقبتی نمی توانند جهان را تغییر دهند. برای در واقع، این همه کسانی هستند که تا به حال داشته اند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Caring for but never trying to own may be a further way to define friendship.

مراقب باشید اما هرگز سعی نکنید خودتان باشید راه دیگری برای تعریف دوستی است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


I feel the capacity to care is the thing which gives life its deepest significance.

من احساس می کنم که ظرفیت مراقبت چیزی است که عمیق ترین اهمیت زندگی را به وجود می آورد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Always be a little kinder than necessary.

همیشه کمی عزیزتر از حد لازم باشد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The more sympathy you give, the less you need.

همدردی بیشتر به شما کمک می کند، کمتر به آن نیاز دارید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


To give and then not feel that one has given is the very best of all ways of giving.

برای دادن و پس از آن احساس نمی کنید که یکی از آنها بهترین راه از دادن را دارد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی صدارس


+ نوشته شده در  سه شنبه 24 مرداد 1396ساعت 21:56  توسط پایاپردازش  | 

مقاله استارت موتورهای جت و توربینی


مقاله استارت موتورهای جت و توربینی
موتور استرلینگ


موتور استرلینگ آزمایشگاهی


ساخت موتور استرلینگ


قیمت موتور استرلینگ


خرید موتور استرلینگ
رای روشن شدن یک موتور توربینی یقینا به یک آغازگر و راه انداز نیاز میباشد همانطور که برای روشن شدن یک موتور پیستونی نیاز است.
ولی بین استارت یک موتور پیستونی و یک موتور توربینی تفاوت زیادی وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره میکنیم :


یک تفاوت اساسی استارت موتورهای جت با استارت موتورهای پیستونی در این است که در موتورهای پیستونی بیشترین فشار و بار وارد بر روی استارت در لحظات اول است و آن به دلیل این است که در این موتورها کافی است میل لنگ با دور متوسطی بچرخد و پیستون ها بتوانند هوا را به اندازه کمپرس کنند و موتور با قدرت خود به کار ادامه دهد.
و چنانچه استارت در این موتورها خراب شود میتوان آنرا به طرق دیگر روشن کرد .
یعنی استارت در این موتورها ارزش حیاتی پایینی دارد چون میتوان با هل دادن یک ماشین آنرا روشن کرد.
و اما در موتورهای توربینی استارت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار میباشد بطوریکه به هیچ وجه نمیتوان این موتورها را بدون داشتن یک استارت بکار گرفت. نکته ی مهم اینجاست که در موتورهای جت برخلاف موتورهای پیستونی بیشترین فشار و بار بر استارت قبل از قطع جرقه، زمانی است که بار وارد بر کمپرسور افزایش میابد. تفاوت اساسی دیگر که در ظاهر خود را نشان میدهد مدت زمان استارت خوردن است.در موتورهای پیستونی مدت زمان استاندارد استارت خوردن حدود 1.8 ثانیه است و در موتورهای سرحال این مقدار کمتر نیز هست که البته در مورد موتورهای قدیمی بحث نمیکنم. این درحالی است که مقدار زمان لازم برای استارت خوردن یک موتور توربینی معمولی با قدرت نسبی hp 120 حدود 100 ثانیه است.
البته این زمان در هر موتوری متفاوت است ولی موتور هر چه قدر کوچکتر باشد به زمان کمتری احتیاج دارد و برعکس.

خرید موتور پالس جت


قیمت موتور پالس جت


ساخت موتور پالس جت


موتور پالس جتهدف از سیستم استارت شتاب دادن به موتوراست تا لحظه ای که توربین ها بتوانند قدرت کافی برای ادامه ی سیکل کاری موتور را تهیه کنند.
به این نقطه از سرعت توربین ها "سرعت خودکفایی" میگویند.
استارترها انواع مختلفی را دارند ولی همان طور که گفته شد هدف همه ی استارترها یکی است و آن رساندن دور موتور به سرعت خودکفایی و در موتورهای بدون توربین رساندن موتور به نقطه ی خودکفایی است.
تهیه، انتخاب یا استفاده از استارت ها به عواملی بستگی دارد که در زیر به آنها اشاره کردم.
یکی زمان استارت است که در هواپیماهای جنگی بسیار مهم است و حتی پس از رسیدن موتور به دور هرزگرد درجه حرارت گازهای اگزوز بالا میرود ولی پس از اینکه دور به 40% Max رسید درجه حرارت گازهای اگزوز باید پایین بیاید، در غیر اینصورت خلبان باید موتور را خاموش کند تا اشکال آن برطرف گردد.
علت بالا رفتن درجه حرارت اگزوز در حین استارت زدن عدم وجود هوای خنک کننده بخاطر کم بودن دور کمپرسور است.
زمانی که استارت زده میشود شمع ها قبل از ورود سوخت به محفظه ی احتراق شروع به جرقه زدن میکنند.
چون اگر مانند موتورهای پیستونی اول مخلوط هوا و سوخت وارد شود ممکن است به"Hot start" بینجامد.
Hot start استارتی است که در آن حرارت گازهای اگزوز از حد مجاز تجاوز میکند.
چنانچه در زمان استارت زدن موتور روشن نشود، سوخت نسبتا زیادی (در موتورهای بزرگ) وارد محفظه ی احتراق میگردد.
در اینحالت اگر دوباره استارت زده شود میتواند منجر به Hot start شود. برای جلوگیری از Hot start سیستمی کار گذاشته است که سیستم تخلیه یا Drain نامیده میشود و چنانچه موتور در استارتهای اولیه روشن نشود این سیستم سوخت داخل محفظه ی احتراق را تخلیه میکند.
عامل دیگر امکان دسترسی به نیروی محرکه ی استارت است.
حتی موتورهای جت کوچک مقدار جریان الکتریسیته ی زیادی برای روشن شدن احتیاج دارند. به همین نسبت موتورهای بزرگتر نیرویی بیشتر برای روشن شدن احتیاج دارند. بعضی از استارتها از جهت نیروی محرکه خودکفا هستند. به این صورت که اکثر هواپیماهای جت انرژی لازمه استارت (دور بالای موتور) را از موتورهای جت کوچکتری که برق تولید میکنند میگیرند.
یا ممکن است قدرت لازم برای استارت در یک هواپیمای چند موتوره از یک موتور که روشن است گرفته شود تا بقیه ی موتورها روشن شوند ، در چنین حالتی میتوان یکی از موتورهای هواپیما را با یکی از انواع استارتها روشن کرد سپس بقیه موتورها را با نیروی این موتور روشن کرد.
سومین عامل مواردی است از قبیل وزن مخصوص (نسبت وزن به گشتاور یا قدرت تولیدی)، سادگی، قابلیت اطمینان، قیمت و قابلیت تعمیر مجدد.

ماشین کارتینگ


خرید ماشین کارتینگ


ساخت ماشین کارتینگ


قیمت ماشین کارتینگانواع استارت برای موتورهای توربینی عبارتند از:
1. استارت الکتریکی
2. استارت الکتریکی که بعد از استارت زدن آلترناتور شود
3. استارت فشنگی یا استارت با سوخت جامد
4. استارت بادی
5. استارت با احتراق هوا و سوخت
6. استارتر با موتور هیدرولیکی
7. استارت دستی یا هندلی
8. استارتر با سوخت یک پایه


استارت الکتریکی :


منبع این نوع استارت همان طور که از نامش پیداست موتور الکتریکی است. موتور الکتریکی که در این نوع موتورها استفاده میشود دارای RPM زیادی میباشد.RPM در حالت کلی به معنای تعداد دور در دقیقه میباشد و این یکایی است که برای نشان دادن دور موتورها چه پیستونی و چه توربینی به کار برده میشود. قدرت این استارت برای گرداندن کمپرسور صرف می شود تا کمپرسور هوا را به میزان لازم کمپرس کرده و به محفظه ی احتراق بفرستد. چنانچه در استارت یک موتور توربینی قدرت و سرعت کافی موجود نباشد RPM موتور در هنگام استارت کم خواهد بود و چون دور کمپرسور کم است آن مقدار که باید هوا را فشرده کند نمیکند لذا به سرعت خودکفایی نمیرسد و موتور روشن نمیشود (راه نمی افتد). برخلاف استارت موتورهای پیستونی که پس از روشن شدن موتور از مدار اتصال به فلایویل توسط اتومات استارت جدا میشود، در این نوع از استارت موتورهای توربینی استارت تا رساندن RPM موتور به اندازه ی RPM حالت خودکفایی کار میکند. این نوع استارت توان مصرفی بسیار بالایی دارد بطوریکه بر صفحات باطریها فشار بسیاری وارد میکند لذا از این استارت در موتورهای توربینی که تعداد توربین کمتری دارند استفاده میشود. از این استارت در بیشتر موتورهایی که کاربرد صنعتی دارند به عنوان بهترین استارت استفاده میشود.


استارت فشنگی :

این استارت یک استوانه فشنگی شکل است که درون آن ماده ی انفجاری که ازدیاد حجم و انبساط زیادی مینماید قرار میدهند. این استارت در قسمت قبل از کمپرسور نصب میشود، مانند آنچه در شکل زیر دیده میشود. تصویر زیر یک استارت فشنگی را بطور جدا از موتور نشان میدهد.


استارت بادی :

در این نوع استارت هوای کمپرس شده در مخزن اکسیژن که معمولا مایع میباشد همزمان با سوخت به داخل محفظه ی احتراق تزریق و محترق شده که باعث حرکت سریع توربینها میشود و بعد از دور خودکفایی سیکل کاری توسط خود موتور انجام میشود. متاسفانه به دلیل استفاده و کاربرد غلط از نام " استارت بادی" از آن تعابیر مختلفی میشود مانند: استارت بادی استارتی است که هوا را با سرعت به توربینها ( یا کمپرسورها) میزند و آنها را به گردش در می آورد که با تحقیق مطلع شدم که این تعبیر از استارت بادی در واقع استارتی است به نام استارت هیدرولیکی و در کل اینکه به نام بعضی از آنها زیاد توجه نکنید، فقط طریقه ی کار و عملکرد آنها را خوب به خاطر بسپارید چون زمانی برایتان لازم میشود.


سایر استارت ها :

استارت با احتراق هوا و سوخت در موتورهایی بکار میرود که از سوخت های مخصوصی استفاده میکنند و در این نوع استارت موتور با اینحالت که در حال سیکل عادی است کار میکند و نمونه ی استفاده از این نوع استارت میکروجتی است که از سوخت گازی استفاده میکند. در استارت با موتور هیدرولیکی نیز هوای کمپرس شده توسط موتور هیدرولیکی به داخل محفظه ی احتراق راه میابد و در استارت هندلی نیز یک هندل با واسطه ی تغییر گشتاور به شفت اصلی متصل میشود و کمپرسور را به حرکت در می آورد. تصویر زیر یک استارتر هیدرولیکی خیلی کوچک و دست ساز را نشان میدهد که شامل یک موتور الکتریکی و یک توربین گریز از مرکز دقیقا مشابه کمپرسور گریز از مرکز میباشد و از توربین کمپرسور ساخته شده است که لوله ی خروجی آن به ورودی موتوری که قرار روشن شود وصل میشود.


استارت الکتریکی هم که کاربرد زیادی در بین موتورهای صنعتی دارد اینطور است که بعد از استارت به حالت آلترناتور تغییر میکند و با نیروی موتور برق تولید میکند.استارتهایی هم وجود دارند که با تزریق سوختی مخصوص مانند هیدروژن روشن میشوند و بعد از استارت از سوخت عادی استفاده میکنند.

استارتهایی که امروزه بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند شامل استارتهای زمینی برای هواپیماها میباشند که به چند طریق عمل میکنند. یکدسته مانند استارتهای هیدرولیکی عمل می کنند و دسته ی دیگر شامل یک موتور جت کوچک تولید کننده ی برق میباشند که برق تولیدی آنها در استارت الکتریکی موتور اصلی استفاده میشود. در بعضی هواپیما ها نیز از یک موتور جت کوچک و مجزا استفاده میشود که خودش با استارت الکتریکی روشن شده و با نیروی شفت خود یا با برق تولیدی خود سایر موتورهای اصلی را روشن میکند. این هم تصویر نمای داخلی یک موتور است که متعلق به تولید کننده ی BMWاست و اگر دقت کنید میبینید که این موتور دارای استارت دستی (هندلی) است.


خرید اسکوتر برقی


اسکوتر آفروید


اسکوتر برقی


اسکوتر شارژی


اسکوتر اسمارت

+ نوشته شده در  سه شنبه 24 مرداد 1396ساعت 21:31  توسط پایاپردازش  | 

اس ام اس سنگين و فاز بالااس ام اس درباره شجاعتاس ام اس سنگين و فاز بالاپیامک و جملات زیبا در مورد غرور

نمایندگی پیامک صوتی
The opposite of bravery is not cowardice but conformity.


مخالفت با شجاعت، بدبختی نیست، بلکه انطباق است.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Bravery has no place where it can avail nothing.

شجاعت هیچ جایگاهی ندارد که بتواند چیزی به دست آورد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Fear can keep a man out of danger but courage only can support him in it.

ترس می تواند یک مرد را از خطر نگه دارد اما شجاعت تنها می تواند او را در آن حمایت.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Brave men go forward not expecting to return.

مردان شجاع به جلو حرکت نمی کنند و انتظار بازگشت ندارند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Great crisis produce great men and great deeds of courage.

بحران بزرگ تولید مردان بزرگ و اعمال عالی شجاعت.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


If it scares you, it might be a good thing to try.

اگر شما آن را ترساند، ممکن است یک چیز خوب برای سعی کنید.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Bravery is not a quality of the body. It is of the soul.

شجاعت کیفیت بدن نیست این روح است-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامک صوتی


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Be brave enough to start a conversation that matters.

به اندازه کافی شجاع باشید تا یک گفتگو را شروع کنید که مهم است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Being brave means knowing that when you fail, you don't fail forever.

شجاع بودن بدان معنی است که وقتی شکست بخورید، برای همیشه از بین نمی رود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go.

شاید تنها کسانی که در معرض خطر بیش از حد قرار می گیرند، احتمالا می توانند دریابند که چقدر می توان از آن گذشت.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Bravery is being the only one who knows you're afraid.

شجاعت تنها کسی است که می داند که می ترسید.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Some have been thought brave because they were afraid to run away.

بعضی از آنها شجاعانه اندیشیده اند، زیرا آنها از فرار می ترسند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Valor is stability, not of legs and arms, but of courage and the soul.

عزت است ثبات، نه از پاها و بازوها، بلکه از شجاعت و روح.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

To live with fear and not be afraid is the final test of maturity.

با ترس زندگی کنید و نترسید، آزمون نهایی بلوغ است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

There is no such thing as bravery; only degrees of fear.

هیچ چیز مانند شجاعت وجود ندارد؛ تنها درجه ترس.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A brave man acknowledges the strength of others.

مرد شجاع، قدرت دیگران را می پذیرد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog.

این اندازه سگ در مبارزه نیست، اندازه مبارزه در سگ است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Bravery is the capacity to perform properly even when scared half to death.

شجاعت توانایی انجام درست حتی زمانی که نیمی از مرگ را می ترساند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


In battle it is the cowards who run the most risk; bravery is a rampart of defense.

در نبرد، بزهکارانی هستند که بیشترین خطر را دارند. شجاعت یک حفر دفاع است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ارسال پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A true knight is fuller of bravery in the midst, than in the beginning of danger.

یک شوالیه واقعی بیشتر از ابتکار خطر بیشتر از شجاعت است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Physical bravery is an animal instinct; moral bravery is much higher and truer courage.

شجاعت فیزیکی غریزه حیوانی است؛ شجاعت اخلاقی بسیار شجاع تر و راست تر است.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Fight till the last gasp.

مبارزه تا آخرین نفوذ


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Bravery is believing in yourself, and that thing nobody can teach you.

شجاعت به خودتان اعتقاد دارد و این چیزی نیست که کسی بتواند به شما آموزش دهد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


You can't be brave if you've only had wonderful things happen to you.

شما نمیتوانید شجاع باشید اگر فقط چیزهای شگفت انگیزی برایتان اتفاق افتاده است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


True bravery is shown by performing without witness what one might be capable of doing before all the world.

شجاعت واقعی با انجام بدون شاهد نشان داده شده است که چه کسی میتواند قبل از تمام جهان انجام دهد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

اپراتور پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


I just don't want to die without a few scars.

من فقط نمی خواهم بدون زخم های کوچک بمیرم.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Life is either a great adventure or nothing.

زندگی یک ماجراجویی عالی یا هیچ چیز نیست.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A timid person is frightened before a danger, a coward during the time, and a courageous person afterward.

یک فرد ترسو قبل از یک خطر، یک بزدل در طول زمان و یک فرد شجاع پس از آن، ترسو است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The world continues to offer glittering prizes to those who have stout hearts and sharp swords.

جهان همچنان به جایزه های پر زرق و برق برای کسانی که قلب های قوی و شمشیر های تیز دارند، ادامه می دهد.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Great deeds are usually wrought at great risks.

اعمال بزرگ معمولا در معرض خطر بزرگ است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Often the test of courage is not to die but to live.

اغلب تست شجاعت، مرگ نیست بلکه زندگی است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامک صوتی صدارس+ نوشته شده در  دوشنبه 23 مرداد 1396ساعت 22:17  توسط پایاپردازش  | 

معرفی موتور های جت

معرفی موتور های جت

موتور استرلینگ

موتور استرلینگ آزمایشگاهی

ساخت موتور استرلینگ

قیمت موتور استرلینگ

خرید موتور استرلینگ

موتور های جت کلا به هفت دسته تقسیم می شوند: ۱.توربین گاز ۲.توربو فن ۳.رم جت ۴.پالس جت ۵.پرشر جت ۶.توربو جت ۷.توربو پراپ 1. توربین گازدر حقیقت تمامی موتورهای جتی که دارای توربین هستند توربین گاز نامیده می شوند ولی اصطلاح توربین گاز بیشتر به موتورهای جتی داده میشود که هدف استفاده از آنها تولید رانش نیست بلکه چرخاندن توربین و اکثرا برای تولید برق است و برخی اوقات در طراحی و نحوه قرار گرفتن توربین ها و نازل با انواع دیگر موتور جت تفاوت عمده ای دارند . در توربین های بخار برای چرخاندن توربینها ابتدا آب را توسط سوختهای فسیلی حرارت میدهند تا آب تبدیل به بخار شود و بخار سبب چرخش توربین میشود که این سیستم دارای ضعفهایی است از جمله حجیم بودن دستگاهها و تشکیلات نیروگاه ولی در توربین گاز مرحله تبدیل آب به بخار حذف شده است و گاز های داغ خروجی که در توربین بخار هدر میشوند در این حالت مستقیما سبب چرخش توربین میگردد

خرید موتور پالس جت

قیمت موتور پالس جت

ساخت موتور پالس جت

موتور پالس جت

۲. توربوفنموتور های توربو فن در واقع دارای فرآیندی مابین دو موتور توربوجت و توربو پراپ هستند . تفاوت این موتور با موتور توربو پراپ در این نکته است که پنکه موتور توربوپراپ کاملا خارج از پوسته و بدنه موتور قرار دارد ولی در موتور توربوفن این پنکه کاملا در داخل پوسته موتور قرار دارد . از این نوع موتور جت برای سرعت های مادون صوت استفاده میگردد .توربوفن ها دارای بازدهی نسبی زیادی هستند . بخشی از هوای ورودی توسط پنکه این موتور توسط داکتی و جدا از محفظه احتراق و توربین ولی در امتداد آنها به سمت نازل پیش برده میشود که در نهایت نیز به گاز های داغ تولیدی میپیوندد و بر نیروی رانش تولیدی میافزاید . در زیر شکلی برش خورده از یک موتور توربو فن مشاهده میشود ولی داکت هدایت هوا در شکل مشخص نیست . رم جترم جتها را توربین گازی به حساب نمی آورند زیرا این نوع از موتور جت دارای کمپرسور و توربین نمیباشد موتور رم جت اکثرا به عنوان موتور دوم مورد استفاده قرار میگیرد به اینصورت که هواپیما یا راکت در ابتدا توسط موتور اصلی خود به پرواز در میاید و پس از رسیدن به سرعت معین که میزان فشار و سرعت لازم هوای ورودی برای رم جت تامین گردید موتور رم جت خود را روشن میکند . رم جتها نسبت به انواع دیگر موتورهای جت تولید رانش بیشتری میکنند ولی برای شروع پرواز مناسب نمیباشند . پالس جتپالس جتها یکی از انواع قدیمی موتور جت میباشند که بعضی اوقات بدلیل مشترکاتی با رم جت یکی شمرده میشوند .پالس جت ها همانند رم جت نه دارای کمپرسور هستند و نه دارای توربین ولی از نظر کار کرد تفاوت عمده ای دارند .موتورهای پالس جت در گذشته کاربرد داشتند و در هواپیما های قدیمی به عنوان پیشران استفاده میشدند ولی هم اکنون استفاده چندانی ندارند چراکه امروزه موتور های توربو جت با بازدهی بالا جایی برای انواع دیگر باقی نگذاشتند ولی به دلیل سیستم کارکرد جالبی که این موتور دارد به تشریح دونوع از این موتور میپردازیم .در موتورهای پالس جت به خصوص نوع دریچه دار عمل احتراق با فرض ایده آل حجم ثابت است . دقت شود که پالس جت ها بر خلاف رم جت ها در سرعت صفر نیز قابلیت استارت و کار آیی هستند .( در مورد پالس جت ها این باور عمومی وجود دارد که حداکثر سرعت پرنده ای که با پیشران پالس جت حرکت میکند زیر 750 کیلومتر بر ساعت میباشد )سیکل کارکرد پالس جت دریچه دار :احتراق : در این فاز احتراق سوخت منجر به تشکیل توده بزرگی از گرما و فشار میشود فشار حاصل منجر به بسته ماندن شیر یکطرفه که در پشت هوا و سوخت محترق میباشد میگردد در نتیجه توده محترق بناچار فقط در مسیرمورد نظر میتواند حرکت کند.انفجار:در این مرحله سوخت و هوای منبسط شده از نازل خارج میگرددو گازهای داغ خروجی منجر به تولید نیروی رانش میگردد.سوخت گیری:گازهای داغ بدلیل انعطاف پذیری و دارا بودن جرم تمایل به حفظ حرکت خود به سمت نازل را دارند حتی اگرفشار داخل موتور کمتر فشار محیط باشد خروج این گازها از محفظه احتراق موجب افت فشار در محفظه و بازشدن شیر یکطرفه میگردد و مقداری سوخت و هوا به این محفظه وارد میشودفشردگی:بدلیل فشار کم موجود بین هوا و سوخت ورودی و گازهای داغ خروجی مقداری از این گازهای داغ به محفظه احتراق باز میگرددکه این عمل موجت محترق شدن این توده هوا و سوخت میشود و سیکل به مرحله اول باز میگردد .

ماشین کارتینگ

خرید ماشین کارتینگ

ساخت ماشین کارتینگ

قیمت ماشین کارتینگ

سیکل کارکرد پالس جت بدون دریچه : در پالس جت های بدون دریچه خمی که مابین محفظه احتراق و نازل قرار دارد دقیقا کاری را انجام میدهد که دریچه در نوع دریچه دار انجام میدهد .با وجود این خم در این ناحیه کاهش فشار ایجاد شده و مقداری از گاز های در حال خروج را به محفظه احتراق باز میگرداند .و بقیه مراحل دقیقا همانند نوع دریچه دار میباشد که در بالا توضیح داده شد .۵. پرشر جتاین موتور جت امروزه کاربردی در صنایع هوایی و به عنوان پیشران جت ندارد . این موتور را میتوان طرحی ابتدایی از موتور رم جت دانست . در این پیشران جت سوخت از قسمت بالایی به داخل لوله ای چند تکه که از بالا به پایین قطور تر میگردد پاشیده میشود و از قسمت بالایی و دهانه لوله و همچنین از فواصلی که مابین این لوله چند تکه وجود دارد هوای تازه وارد لوله شده و با سوخت مخلوط میگردد . سپس مخلوط سوخت و هوا وارد محفظه احتراق شده و محترق میگردند . برای گرم کردن سوخت پیش از عمل احتراق ، لوله سوخت رسان را در محفظه احتراق و بدور جدار داخلی آن میپیچانند و به این ترتیب سوخت گرما را از توده گاز داغ محترق شده دریافت میکند و گرم میشود ، به این ترتیب عمل احتراق نیز با کیفیت بهتری انجام میگردد. ۶. توربو جتتوربو جتها از انواع متداول موتورهای جت هستند که در اکثرهواپیماهای جنگنده و پرنده هایی که با سرعتهای زیاد حرکت میکنند استفاده میگردد . در زیر به طرز کار موتور توربو جت میپردازیم 1 . در مرحله اول هوا از طریق دهانه ورودی وارد ابتدای قسمت کمپرسور میشود .2 .در مرحله بعدی هوا توسط کمپرسور فشرده شده و بطرف دیفیوژر فرستاده میشود . 3 .پس از کاسته شدن سرعت و افزایش فشار و دمای هوا در دیفیوژر هوا به محفظه احتراق و سپس لوله احتراق فرستاده میشود . 4 .پس از عملیات احتراق در موتور گاز های داغ تولیدی باعث چرخش توربین و در نتیجه محور متصل به توربین میگردد.از نکات قابل توجه در طراحی یک توربو جت طراحی بخش نازل و خروجی است چراکه هدف استفاده از توربوجت نیروی رانش پرنده میباشد . در بهترین حالت فشار ستون هوای داغی که از موتور خارج میگردد با فشار جو اطراف پرنده برابر است .توربو جت با جریان محوری (با کمپرسور محوری چند مرحله ای):

خرید اسکوتر برقی

اسکوتر آفروید

اسکوتر برقی

اسکوتر شارژی

اسکوتر اسمارت

توربو جت با جریان مرکزی (با کمپرسور سانتریفیوژ چند مرحله ای): ۷. توربو پراپموتور جت توربو پراپ ، موتوری است ما بین موتور توربوفن و توربو جت .طرز کارکرد این موتور با توربو جت دقیقا همسان میباشد . پروانه بزرگ که به شفت اصلی متصل است نیروی رانش یا تراست تولید میکند نیروی تراست تولیدی پروانه همراه با نیروی رانش تولیدی توسط گازهای داغ خروجی نیروی رانش برآیند را تولید میکند
+ نوشته شده در  دوشنبه 23 مرداد 1396ساعت 22:13  توسط پایاپردازش  | 

موتورهای پالس جت چگونه کار می کنند؟ قسمت دوم


موتورهای پالس جت چگونه کار می کنند؟ قسمت دوم


آزمایش یک موتور جت پرات اند ویتنی که برای جنگنده اف-۱۵ ساخته شده‌است.
موتورجت یا موتور شارشی نوعی موتور است که از شتاب دادن و تخلیه شاره برای ایجاد پیش‌رانش برپایه قانون سوم نیوتن استفاده می‌کند.

با این تعریف گسترده موتورهائی مانند توربوجت و توربوفن و رم‌جت و موتور موشک، گونه‌ای موتور جت به‌شمار می‌روند؛ ولی معمولاً منظور از موتور جت توربینی است که با بیرون‌دادن گاز داغ برای پیشرانش به‌کار می‌رود.

اجزای اصلی موتور جت عبارتند از:

کمپرسور

سیستم احتراق

توربین

سیستم خروج گازهای داغ

ایروسنتر ( Aerocenter) : موتوری که با خارج کردن سیال از اگزوز به سمت عقب، کار می کند و با استفاده از واکنش آن وسیله نقلیه را به جلو می راند.[۱] این تعریف ساده ای است از موتور جت. هم موتورهای جت و هم موتور های موشک به این نحو کار می کنند یعنی هر دو موتورهای واکنشی به حساب می آیند با این تفاوت که موتور موشک ها در تمام خوراک خود را درون خود حمل می کنند و می توانند در محیط خلا نیز فعال باشند ولی موتورهای جت فقط در اتمسفر کار می کنند.

اصول پایهٔ کارکرد این نوع موتورها تقریباً ساده است، هوا از طریق یک مجرای ورودی به بخش کمپرسور وارد شده و متراکم می‌شود، سپس هوای متراکم وارد محفظهٔ احتراق شده و با اضافه شدن سوخت مشتعل می‌شود. گرمای ناشی از احتراق مخلوط هوا و سوخت باعث منبسط شدن و جریان یافتن آن به سمت انتهای موتور می‌گردد، این جریان منبسط شونده از میان یک سری پره‌های توربین عبور می‌کند که از طریق یک شفت به کمپرسور متصل شده‌اند. هوای منبسط شده توربین را به گردش در می‌آورد که در نتیجه باعث به حرکت در آمدن کمپرسور نیز می‌شوند.

زمانی که هوای منبسط شونده بخش توربین را نیز پشت سر گذاشت با سرعتی بسیار بیشتر از زمانی که وارد موتور شده از آن خارج می‌شود که این تفاوت سرعت بین هوای ورودی و خروجی رانش مورد نیاز را ایجاد می‌کند. در واقع موتورهای توربو جت شتاب بسیار زیادی به حجم کمی از هوا می‌دهند.

موتورهایی که از اصول کار موتورجت بهره‌می‌برند ولی پیشرانش در آن‌ها با ملخ انجام می‌گیرد توربوپراپ نام دارند و نوعی موتور جت به‌شمار نمی‌روند.
موتور استرلینگ


موتور استرلینگ آزمایشگاهی


ساخت موتور استرلینگ


قیمت موتور استرلینگ


خرید موتور استرلینگ
موتورهای جت دارای چند دسته اساسی می‌باشند:

توربوفن Turbo Fan
توربوجت Turbo Jet
توربوپراپ Turbo Prop
پالس جت Pulse Jet
رم جت Ram Jet
توربو رم جت Turbo Ram Jet
اسکرم جت Scram Jet
توربوشفت Turbo Shaft
موتورهای توربوجت Turbo Jet

توربوجت
موتورهای توربو جت، بیشتر بر نیروی تولیدی از گازهای خروجی اتکا دارند. در موتورهای توربوجت، ابتدا، هوا وارد کمپرسور شده و متراکم می‌گردد. اما چون این هوا با سرعت نسبتاً زیادی وارد موتور گردیده برای احتراق مناسب نمی‌باشد و بیشتر سوخت مصرف شده، بدون اشتعال هدر می‌رود. به همین دلیل هوا به قسمت دیفیوزر یا همان کاهنده سرعت فرستاده می‌شود تا از سرعت آن کاسته شود. در دیفیوزر، ابتدا از سرعت هوا کاسته و بر دما و فشار آن افزوده می‌شود. سپس این هوای آماده برای احتراق، به اتاقک احتراق فرستاده می‌شود. در اتاقک احتراق یا Combustion Chamber، هوا ابتدا وارد لوله احتراق گشته، با سوخت مخلوط شده سپس محترق می‌گردد. قسمتی از نیروی حاصله از این احتراق صرف گرداندن توربین شده و مابقی برای تولید نیروی رانش به کار می‌رود. گاهی در هواپیماهای توربوجت، بعد از شیپوره خروجی یا نازل، قسمتی به نام پس سوز یا After Burner قرار می‌دهند که بر نیروی تراست می‌افزاید.

توربوجت از انواع موتورهای پیشران در صنعت هوایی است که از پنج قسمت اصلی تشکیل شده است:

۱- ورودی یا مدخل

۲- کمپرسور یا متراکم کننده

۳- محفظه احتراق

۴- توربین

۵- نازل یا خروجی

اولین هواپیما مجهز به موتور جت و توربوجت اچ. ایی-۱۷۸ ساخت آلمانی‌ها بود، با بکارگیری هواپیما بوئینگ ۷۰۷ و دی. سی. هشت ساخت مگ دانل داگلاس، خطوط مسافربری با هواپیما جت نیز آغاز بکار کردند.

ورودی یا مدخل
این قسمت اولین بخش است که هوای ورودی به موتور از آن می‌گذرد. این بخش یک مجرای همگرا با واگرا است و وظیفه آن کاهش سرعت و یکنواخت کردن جریان هوای ورودی به موتور است. اگر سرعت هوای ورودی به کمپرسور زیاد باشد، سرعت هوا در نوک پره‌های آن به سرعت صوت می‌رسد و برای گردش کمپرسور نیروی زیادی صرف خواهد شد. اگر سرعت هوای ورودی زیر صوت بود، این مدخل واگرا خواهد بود. اگر سرعت بالای سرعت صوت بود (ما فوق صوت) باشد، این مجرا همگرا خواهد بود. زیرا رفتار جریان ما فوق صوت و زیر صوت بر عکس هم است. در یک جریان مافوق صوت هوا در عبور از یک مجرای همگرا سرعتش کم می‌شود و در سرعت‌های زیر صوت بر عکس؛ بنابراین مدخل هواپیماهای زیر صوت واگرا است تا سرعت را کاهش دهد و کمکی نیز برای کمپرسور باشد.

کمپرسور یا متراکم کننده
هوا بعد از مدخل وارد کمپرسور می‌شود. وظیفه کمپرسور فشرده کردن هوا است. کمپرسورها به دو گروه اصلی تفسیم می‌شوند، کمپرسورهای گریز از مرکز و کمپرسورهای جریان محور

محفظه احتراق
هوای فشرده به سمت محفظه احتراق رانده شده و بعد از تزریق سوخت توسط سوخت پاش‌ها (انژکتورها)، به دمای بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ سانتیگراد می‌رسد. این بخش را با آلیاژی مقاوم در برابر دمای (دمای حاصل از احتراق) و فشار بالا می‌پوشانند.

توربین
قدرت و توان مورد نیاز برای گردش کمپرسور توسط توربین تامین می‌شود. شکل توربین شبیه به کمپرسور است اما با این تفاوت که به کمپرسور کار داده می‌شود تا هوا را فشرده کند ولی در توربین از جریان گازهای گرم عبوری کار گرفته می‌شود. به مجموعه کمپرسور، توربین و محور رابط (محور انتقال دهنده نیرو جهت گردش، از توربین به کمپرسور) اسپول می‌گویند. هر موتور توربوجت دارای یک اسپول می‌باشد اما بعضی از موتورها، دارای دو یا چند اسپول می‌باشند.

نازل یا خروجی
محل خروج گازهای عبوری از توربین است. در نهایت این نازل است که نیروی پیشرانه موتور توربوجت را تولید می‌کند.


یک هواپیمای F/A-۱۸ بر روی ناو هواپیمابر در حال استفاده از سیستم پس‌سوز
پس سوز After Burner
هنگامی که گازهای خروجی از موتور خارج می‌شوند، دارای حرارت بسیار بالایی می‌باشند که از طریق نازل‌های سوخت پاش به آن سوخت تزریق می‌شود که در قسمت پس سوز، با مشتعل ساختن دوباره گازهای خروجی به طور قابل توجهی بر نیروی تراست می‌افزایند. البته استفاده از پس سوز فقط در شرایط اضطراری و شرایط جنگی مجاز است در غیر این صورت به علت مصرف بسیار بالای سوخت از آن استفاده نمی‌گردد. تنها هواپیمای مسافربری با سیستم پس سوز، هواپیمای کنکورد Concord ساخت مشترک آلمان، انگلیس و فرانسه بود که به علت ایجاد آلودگی صوتی زیاد و مصرف سوخت بالا، از کار برکنار شد.

موتورهای توربوپراپ Turbo Prop

طرح ساده موتور توربوپراپ
موتورهای توربو پراپ، در حقیقت از نیروی ملخ برای تولید تراست استفاده می‌کنند و تنها وجه جت بودن آنها، تولید نیروی لازم برای این چرخش توسط موتور جت است. طرز کار موتورهای توربوپراپ عیناً مانند موتورهای جت توربینی دیگر است و تنها وجه تمایز آنها این است که نیروی تولید توسط توربین بیشتر صرف چرخاندن ملخ می‌شود تا کمپرسور، به همین دلیل برای تولید نیروی بیشتر، تغییراتی هم در توربین موتورهای توربوپراپ داده می‌شود. در این موتورها حدود ۹۰ درصد از تراست توسط ملخ فراهم می‌شود.این موتور مزیتی دارد وآن این است که نسبت به موتور های جت سبک تر وکم مصرف است.هواپیما هایی که با این نوع موتور ساخته می شود برای ارگان های است که نیاز به هواپیما های کوچک سبک ومقام را دارند واین موتور برای هواپیماهای کمک رسانی پشت خط جنگ بسیار مناسب است

موتورهای توربوفن Turbo Fan

موتور توربوفن GE۹۰ محصول شرکت جنرال الکتریک امریکا
موتورهای توربوفن در حقیقت چیزی میان موتورهای توربوجت و توربو پراپ هستند. بازده موتورهای توربوفن بسیار زیاد است، و به همین علت هم در بسیاری از هواپیماهای مسافربری و ترابری در سرعت‌های ساب سونیک Sub Sonic از آن‌ها استفاده می‌شود. در موتورهای توربوفن، ابتدا هوا کمپرس شده سپس وارد اتاقک احتراق می‌شود و بعد از احتراق از طریق شیپوره یا نازل خروجی خارج شده و در طی این فرایند، نیروی تراست لازم را جهت رانش هواپیما به جلو تامین می‌نماید. البته در موتورهای توربوفن، مقادیر دیگری از هوا از طریق کنارگذر نیز عبور داده می‌شود که در نهایت به گازهای خروجی داغ پیوسته و نیروی تراست را افزایش می‌دهد. تفاوت موتورهای توربوفن با توربوپراپ در این است که موتورهای توربوپراپ، فن یا ملخ ایجاد کننده تراستشان در خارج از پوسته موتور قرار گرفته اما در موتورهای توربوفن، ملخ یا فن تولید کننده تراست کاملاً در درون پوسته موتور قرار گرفته است.

فن عبارت است از یک پروانه یا پنکه بزرگ که در اثر چرخش، جریان هوای زیادی را ایجاد می‌کند. با اتصال یک فن به یک موتورجت، موتور توربوفن حاصل می‌شود. فن، یک جت سرد ایجاد می‌کند، بنابراین در موتورهای توربوفن دو جت وجود دارد که یکی جت گرم که از انتهای موتور خارج می‌شود و دیگری جت سرد که از داخل پوشش و مجرایی که فن را احاطه کرده است خارج می‌شود. اولین بار در سال ۱۹۳۶ فرانک ویذل طرح موتور توربوفن را به ثبت رسانید و اولین هواپیما با موتور توربوفن، یک هواپیمای مسافربری با نام وی. سی-۱۰ بود که در سال ۱۹۵۹ پرواز کرد.

موتورهای پالس جت Pulse Jet

طرز کار موتور پالس جت. ۱- هوا وارد موتور می‌شود. ۲- هوا با سوخت مخلوط می‌شود. ۳- دریچه بسته می‌شود. ۴- مخلوط سوخت و هوا که آتش گرفته‌اند از اگزوز خارج شده و موشک را به جلو می‌رانند.
موتورهای پالس جت دارای توربین، کمپرسور، یا شفت نمی‌باشند و تنها قطعه متحرک البته در نوع دریچه دار، دریچه آن می‌باشد. در این گونه موتورها، ابتدا توده بزرگی از احتراق در داخل موتور صورت می‌پذیرد که سبب بسته ماندن دریچه می‌شود. چون تنها راه فرار هوا از موتور قسمت انتهای آن می‌باشد هوا به طرف آنجا هجوم می‌آورد. در نتیجه تر ک هوا، خلا یا حالت مکشی به وجود آمده که باعث بازشدن دریچه و ورود هوای تازه می‌شود. در این حالت، مقداری هوای محترق شده از خروج بازمانده و صرف تراکم و احتراق گاز تازه‌وارد می‌گردد و سیکل به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند. البته این نوع از موتور جت کاربرد زیادی ندارند اما در بعضی از هلیکوپترها جهت افزایش سرغت خطی آنها استفاده می‌گردد.

موتورهای رم جت Ram Jet

طرح ساده موتور رم جت. حرف M عدد ماخ را نشان می‌دهد.
موتورهای رم جت، هیچ قطعهٔ متحرکی ندارند و در نگاه اول، مانند یک لوله توخالی به نظر می‌رسند که بیشتر در سرعت‌های مافوق صوت به کار می‌روند. موتورهای رم جت نیز مانند پالس جت، دارای توربین، کمپرسور یا ... نمی‌باشند استفاده از آنها به عنوان موتور دوم معمول است که بیشتر در موشکها به کار می‌روند. در این گونه موتورها، برای روشن شدن موتور ابتدا باید سرعت هوا به مقدار لازم برسد در صورت رخداد چنین حالتی، موتور جت به طور خودکار خود را روشن می‌کند. در موتور رم جت، هوا با سرعت زیاد وارد موتور شده و به علت سرعت بیش از حد، در قسمت دیفیوزر به خوبی کمپرس و متراکم شده و دما و فشار آن بسیار بالا می‌رود. در این حالت مخلوط هوا و سوخت محترق گشته و با خروج از موتور، نیروی تراست بسیار زیادی را آزاد می‌کنند. این موتورها قدرت بسیار زیادی را دارا می‌باشند اما برای شروع پرواز و برخاست مناسب نمی‌باشند.

به این دلیل که این نوع موتورها در ابتدا سرعت زیادی ایجاد می‌کنند در نسل جدید موشک‌های هوا به هوای شرکتMBDA یعنی موشک میتیور (Meteor) بجای استفاده از موتورهای موشکی از این موتورهای جت استفاده می‌کنند که هم سرعت بالایی دارند و هم قدرت مانور فوق‌العاده‌ای به موشک می‌دهند. البته این موشک از یک بوستر راکتی سوخت جامد نیز استفاده میکند تا موشک را به سرعت مناسب برای شروع به کار موتور رمجت برساند.

موتورهای توربو رم جت Turbo Ram Jet
این موتور، موتور بسیار جالبی‌ست. به طوریکه از دو جزء ساخته می‌شود:۱-موتور رم جت ۲- توربوفن در این نوع موتورها ابتدا برای شروع پرواز خلبان موتور توربوفن را روشن می‌کند تا انرژی لازم برای برخاست بوجود آید. سپس بعد از این که موتور وهواپیما به سرعتت ۱ ماخ یا نزدیک به آن رسید خود به خود موتور توربوفن خاموش شده و دریچهٔ آن بسته می‌شود. سپس باد موجود وارد همان موتور گشته ولی بجای ورود به داخل توربو فن، از کنار آن عبور و به داخل موتور رم جت می‌رود و همان حال است که با فشار موجود در هوا، موتور روشن شده و در عرض ۱۵ ثانیه هواپیما از یک ماخ به ۳/۵ الی ۷ ماخ می‌رسد. گفتنی است که این موتور فقط در ۲ هواپیما ساخته شده است. 1-SR-۷۱

موتورهای اسکرم جت Scram Jet

طرح ساده موتور اسکرم جت
نام این موتورها از واژه (supersonic combustion ramjet) گرفته شده که به معنای احتراق در سرعت مافوق صوت است. این گونه موتورها در سرعت‌های هایپر سونیک Hyper Sonic به کار می‌روند و طرز کار آنها بسیار مشابه موتورهای رم جت با تغییراتی می‌باشد. این نکته قابل توجه است که مشتعل ساختن مولکول‌های هوا در حالی که هوا با سرعت بالای ۴ ماخ وارد موتور می‌گردد، مانند روشن کردن کبریت در گردباداست! اولین هواپیمای دارای موتور اسکرم جت، هواپیمای X-43 است که سرعت آن بالای ۷ ماخ می‌باشد.

موتورهای shcram jet نوع توسعه یافتهٔ موتورهای اسکرمجت است که دارای حالت خاصی از پس سوز در نازل خروجی است و احتراق در ان قسمت هایپر سونیک است.

موتورهای توربوشفت Turbo Shaft
این نوع از موتور توربینی هم در صنعت هوایی و هم در زمینه نیروگاهی و تولید انرژی کاربرد دارند. کاربرد هوایی این موتورها استفاده در هلیکوپتر هاست. اجزای این موتورها با سایر موتورهای توربینی تفاوتی ندارد اما در مکانیسم آنها تراست ایجاد نمی‌گردد بلکه توربو شفت‌ها برای ما ایجاد گشتاور و Torque می‌نمایند که منجر به چرخاندن ملخ هلیکوپتر می‌گردد.

خرید موتور پالس جت


قیمت موتور پالس جت


ساخت موتور پالس جت


موتور پالس جت
اجزای موتورهای جت توربینی
کمپرسور
کمپرسورها وظیفه متراکم کردن هوای ورودی را بر عهده دارند. کمپرسورها بر دو نوع هستند: ۱- کمپرسورهای محوری (اکسیال) ۲- کمپرسورهای شعاعی یا گریز از مرکز(سنتریفیوگال). کمپرسورهای محوری که در اکثر موتورهای جت امروزی استفاده می‌شود، از چند ردیف فن یا پنکه به تعداد مشخص (دو یا بیشتر) تشکیل شده است و همچنین توسط همین تیغه‌ها یا پره‌ها، به سیال جهت حرکت داده شده و با کاهش زاویه پره‌ها، به فشار سیال یا هوا افزوده و از سرعتش کم شده و در نتیجه متراکم می‌گردد. اما در کمپرسورهای شعاعی یا گریز از مرکز، که بیشتر در موتورهای گازی ساده یا قدیمی کاربرد داشته است، در اصل هوا به یک مانع برخورد کرده و سپس توسط پره‌های آن به قسمت دیفیوزر یا کاهنده سرعت منحرف می‌شود که این فرایند با ازدیاد فشار همراه است، در نتیجه هوا متراکم می‌گردد[۳].

سیستم احتراق
سیستم احتراق، شامل سوخت پاش یا FUEL NOZZLE، جرقه زن یا IGNITERو اتاقک و لوله احتراق یا COMBUSTION CHAMBER می‌باشد. فرایند احتراق در درون لوله‌های احتراق صورت می‌پذیرد که این عمل با وارد شدن هوا به اتاقک و مخلوط شدن آن با سوخت سپس احتراق آن به وسیله شمع جرقه زن انجام می‌شود. محفظه‌های احتراق در موتورهای توربینی انواع گوناگونی دارند که هر کدام محاسن و معایب خود را دارند. از انواع آنها می‌توان CAN TYPE ,ANNULAR TYPE و ترکیبی از این دو را نام برد.

سیستم توربین
در اینجا، ابتدا گازهای پرحرارت ناشی از احتراق به پره‌های توربین برخورد کرده و نیروی لازم جهت گرداندن کمپرسور و مکش هوا برای سیکل بعدی تولید می‌شود که این نیرو به وسیله میله (شفت) ی به کمپرسور انتقال داده شده و باعث حرکت آن می‌شود. استاتور توربین که به آن NOZZLE GUIDE VANE نیز می‌گویند و برای تنظیم جهت حرکت سیال (هوا) برای ادامه حرکت به کار می‌رود. توربین‌ها نیز به دو دسته محوری و شعاعی تقسیم می‌شوند که نوع محوری پر کاربرد است. چون دمای کارکرد توربین بسیار بالا می‌باشد، در ساخت آن از آلیاژهای مخصوصی استفاده می‌شود.

سیستم خروج گازهای داغ
این سیستم، در حقیقت تولید تراست واقعی را برای رانش هواپیما به جلو می‌کند ایجاد می‌کند. در مدل‌های متحرک، زاویه پره‌های شیپوره انتهایی موتور برای میزان کردن فشار قابل تنظیم است. گفتنی است سیستم پس سوز یا After Burner بعد از این بخش نصب می‌شود. به این قسمت، نازل Nozzle هم گفته می‌شود.

ماشین کارتینگ


خرید ماشین کارتینگ


ساخت ماشین کارتینگ


قیمت ماشین کارتینگ


+ نوشته شده در  يکشنبه 22 مرداد 1396ساعت 23:29  توسط پایاپردازش  | 

سخنان انرژی مثبت


پیامک قوی بودن به انگلیسی و فارسی


اس ام اس امیدوار کننده


متن های امیدوار کننده


جملات امیدوار کننده از بزرگان


سخنان انرژی مثبت


جملات انرژی زا


جملات کوتاه انرژی مثبتنمایندگی پیامک صوتیThe weak fall, but the strong will remain and never go under!


سقوط ضعیف، اما قوی باقی خواهد ماند و هرگز زیر نخواهد رفت!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Sometimes you don't realize your own strength until you come face to face with your greatest weakness.

گاهی اوقات شما قدرت خود را درک نمی کنید تا زمانی که با بزرگترین ضعف خود مواجه شوید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength.

قدرت از برنده شدن نیست. مبارزات شما نقاط قوت خود را توسعه می دهد. هنگامی که از سختی ها عبور می کنید و تصمیم می گیرید که تسلیم نشوید، این قدرت است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

موفقیت نهایی نیست، شکست ناکارآمدی نیست: این شجاعت است که این تعداد را ادامه دهد.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The most beautiful people I've known are those who have known trials, have known struggles, have known loss, and have found their way out of the depths.

زیباترین افرادی که من شناخته ام کسانی هستند که دادگاه های شناخته شده ای دارند، مبارزه های شناخته شده ای دارند، از دست داده اند و راه خود را از عمق پیدا کرده اند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

It's interesting how we often can't see the ways in which we are being strong - like, you can't be aware of what you're doing that's tough and brave at the time that you're doing it because if you knew that it was brave, then you'd be scared.

جالب است که ما اغلب نمیتوانیم راههایی را که قوی هستیم را ببینیم - مثل اینکه نمیتوانید از آنچه که انجام میدهید آگاهی داشته باشید، سخت و شجاعانه در آن زمان که انجام میدهید، زیرا اگر این را می دانستید شجاع بود، پس شما می ترسید
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Be strong & face the life. Because sometimes Life keeping nothing but only one option. Be strong anyway.

قوی باشید و با زندگی مواجه شوید از آنجا که گاهی اوقات زندگی چیزی جز تنها یک گزینه را حفظ نمی کند. به هر حال قوی باش


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition inspired, and success achieved.

شخصیت نمی تواند در سهولت و آرامش توسعه یابد. فقط از طریق تجربه محاکمه و رنج می تواند روح تقویت شود، بینش پاک شود، الهام گرفته از جاه طلبی، و موفقیت به دست آورد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Promise me you'll always remember: You're braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think.

به من امیدوارم همیشه به یاد داشته باشید: شما باهوش تر از آنچه باور دارید، قوی تر از شما به نظر می رسد، و دقیق تر از شما فکر می کنید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.

ضعیف هرگز نمیتواند ببخشد. بخشش نشانه قدرت است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.

او معتقد است قوی است؛ کسی که شک دارد ضعیف است اعتقادات قوی به اقدامات عالی پیش می روند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


You cannot dream yourself into a character; you must hammer and forge yourself one.

شما نمیتوانید خود را به یک شخصیت روان کنید؛ شما باید چک کنید و خودتان را جعل کنید-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Permanence, perseverance and persistence in spite of all obstacles, discouragements, and impossibilities: It is this, that in all things distinguishes the strong soul from the weak.

پایداری، استقامت و ماندگاری به رغم تمام موانع، دلسردی و عدم امکان: این همان چیزی است که در همه چیز روح قوی را از ضعیف ها متمایز می کند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

You can't really be strong until you see a funny side to things.

شما واقعا نمیتوانید قوی باشید تا یک طرف خنده دار را به چیزها ببینید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.

برای زندگی آسان دعا نکن دعا کنید تا قوی تر شوید.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough.

شکست هرگز به من غلبه خواهد کرد اگر عزمم برای موفقیت به اندازه کافی قوی باشد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A heart is a strong muscle and what do muscles do when they are torn? They grow back STRONGER!

قلب عضله قوی است و زمانی که آنها پاره می شوند، عضلات انجام می شود؟ آنها قویتر رشد می کنند!-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

If God sends us on strong paths, we are provided strong shoes.

اگر خدا ما را در مسیرهای قوی می فرستد، ما کفش های قوی فراهم می کنیم.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.

قدرت از ظرفیت فیزیکی نیست. از یک اراده ناپایدار می آید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ارسال پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The worst part about being strong is that no one ever asks if you're ok.

بدترین بخش در مورد قوی بودن این است که هیچ کس هرگز نپرسد که آیا شما درست است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


You never know how strong you are until being strong is the only choice you have.

شما هرگز نمی دانید که چقدر قوی هستید تا زمانی که قوی باشید، تنها انتخاب شماست.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.

قدرت از ظرفیت فیزیکی نیست. از یک اراده ناپایدار می آید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Perhaps I am stronger than I think.

شاید من قوی تر از من فکر می کنم.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


If you build the guts to do something, anything, then you better save enough to face the consequences.

اگر میخواهید چیزی را انجام دهید، هر چیزی، پس بهتر است برای مقابله با عواقب آن صرفه جویی کنید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

I am thankful for all of those who said NO to me. Its because of them I'm doing it myself.

من سپاسگزارم برای همه کسانی که به من گفتند NO. این به خاطر آن است که من خودم آن را انجام می دهم.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اپراتور پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


No matter how hard the past, you can always begin again.

مهم نیست که گذشته چقدر سخت است، همیشه می توانید دوباره شروع کنید.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

If you're going through hell, keep going.

اگر از طریق جهنم می روید، ادامه می دهید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.

بسیاری از چیزهای مهم در جهان توسط افرادی که سعی در تلاش دارند، به هیچ وجه امید به دست نیامده است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Things happen to you to make you realize your true potential, strength, will power, and heart. You've got to have faith.

چیزهایی که برای شما اتفاق می افتد، به شما امکان پتانسیل واقعی، قدرت، قدرت و قلب را درک می کنند. شما باید ایمان داشته باشید


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A woman is like a tea bag - only in hot water do you realize how strong she is.

یک زن مانند یک کیسه چای است - فقط در آب گرم می دانید که چقدر قوی است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Never bend your head. Always hold it high. Look the world right in the eye.

هرگز سر خود را خم نکن همیشه آن را بالا نگه دارید جهان را در چشم نگاه کن.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی صدارس


+ نوشته شده در  يکشنبه 22 مرداد 1396ساعت 23:20  توسط پایاپردازش  | 

 
دانلود موزیک دانلود اهنگ جدید طراحی بنر بالابر قیمت لپ تاپ ایسوس سری K555 قیمت لپ تاپ ایسوس سری U قیمت لپ تاپ ایسوس سری v قیمت لپ تاپ ایسوس سری k قیمت لپ تاپ ایسوس سری N قیمت لپ تاپ ایسوس سری x قیمت لپ تاپ لپ تاپ قیمت قیمت تبلت قیمت انواع تبلت راهنمای خرید گوشی راهنمای خرید موبایل راهنمای خرید تلویزیون بهترین گوشی برای بازی بهترین گوشی برای سلفی طب سوزنی بلیط هواپیما کود سولفات آمونیوم گرانول گریتینگ دانلود آهنگ جدید بلیط هواپیما چاپخانه کیاچاپ ویلا شمال دوربین مداربسته
بستن تبلیغات [X]